Sunday, 11 April 2004

I BSc Physics - Internal Mark Statement

No.

Name

Max: 50

1.

Akila, R

40

2.

Deepti Kousik

40

3.

Eshwari, E

27

4.

Gayathri, A

41

5.

Gayathri, T.V

43

6.

Gracie, P.J

42

7.

Pauline Varna

44

8.

Powlin Jacinta

39

9.

Preethi,A.F.C

39

10.

Ramya George

40

11.

Shiny Priyadharshini,J

40

12.

Suganthi, T

42

13.

Tenzin Choedon

39

14.

Abishek, S

39

15.

Balakumar, K.P

38

16.

Balamuthukumaran, P

36

17.

Deepan Kumar, P

38

18.

Dhinakara Selvam, N

39

19.

Dinesh Kumar, S

37

20.

Ebenexer Manuel, A

33

21.

Girish, V

41

22.

Gudavalli Prabhu

41

23.

Jacob Mathew, M

36

24.

John Osteen, B

38

25.

Joshua, P

33

26.

Jude L.Ajay

41

27.

Kavidoss, S

34

28.

Lijo, D

39

29.

Madhanagopal,G

39

30.

Murali Tharan, V

31

31.

Nirmal Sam David, J

39

32.

Noel Shibu, B

31

33.

Prasannakumaran, C

38

34.

Prince Ebenezer, T

37

35.

Richard Eliab, R

27

36.

Sesha Gopalan, R

42

37.

Subbiah Balan, S

40

38.

Suresh Kumar, K

39

39.

Suriya Narayanan, S.K

41

40.

Vinoth Ven.Krishna,T

39

41.

Vivekananda Veluri

40

42.

Rajavel, B.M

ab

No comments:

Post a Comment